Türkçe
Hakkýmýzda

İzlenme 17128

KURAN Yapý Ýnþaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Þti.

Kuranlar Ýnþaat Turizm  Ticaret A.Þ

Turizm alanýnda da hizmet veren þirketimiz, 30 yýlý aþkýn süredir toplu konutproje, villa ve otel inþaatlarýnda da faaliyet göstermektedir1000’in üzerinde konut ve toplu yapý inþa eden 

firmamýz bunun yaný sýra Ayvalýk ve çevresinde otel inþaatý ve iþletmeciliði de yapmaktadýr10/05/2021 Gün Ortalama:43  Bugün18 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.96.184